Lättmetallbalk

Här ser man lättmetallbalk i gjutningen, som är avvägda med laser.

Top