Kantbalk

Kantbalk kontrolleras så att den ligger i våg. Trädgårdsplattorna är utlagda med laser.

Top