Fönster

Här ser man de stora fönstren med golvet som är urfräst för att släppa igenom värmen från radiatorerna under golvet.

Top