Termostat/vedbox

Närbild på termostat samt vedbox, för samkörning värmepump/ved. Fördelen är att kunden kan elda utan att röra några kranar och spakar, allt är automatiserat.

Top