Partners

Brunnsborrning
Dala Brunnsborrning AB
Prästgårdsvägen 1
790 20 Grycksbo
023-414 23 / 073-182 13 42

Plöjning
Plöjteknik Dan Eklund AB
Kanonvägen 90
792 96 Våmhus
070-367 09 26

Grävning
Bjursås Grycksbo Gräv AB
Juskbo 8
790 20 Grycksbo
070-398 69 97
070-433 87 01

Bygg
Bröderman El och bygg AB
Kungsvägen 3
790 20 Grycksbo
070-433 87 01

Dalahus
Lingvägen 130
790 25 Linghed
0246-32 22 00

Sörskogs trä med tradition
070-327 50 96

Utbyggnad och renovering
Arvids trä och bygghantverk

Krigs Byggservice
070-570 52 55

Svetsarbeten/rostfritt
Dala port och byggsmide AB
Timmervägen 16
791 62 Falun
023-180 10

Top