Fördjupning

Solfångare kan placeras på tre olika sätt. Endera på ett tak, där lutningen då ska vara minst 15 %, eller på en lodrät vägg, eller på stativ. Det sistnämda innebär en lutning på 45-60 %.

Förutom själva solfångaren som finns på utsidan av huset, så behövs även lite utrustning inomhus. Man behöver en ackumulatortank samt ett drivpaket med expansionskärl.


Här finns drivpaketet på bild med expansionskärlet till höger.

Solfångare kan kombineras med flera andra typer av värmekällor, som pelletsbrännare och vedpannor.

Här nedan är bilder på två soltankar. Dessa används för att kombinera t.ex. pelletsvärme eller elvärme med solvärme, och består förutom av komponeneter till detta också av en ackumulatortank. Pelletspannan eller elpannan börjar arbeta först när en givare talar om att solvärmen inte räcker till.

    


Här ses en växlare till ventilation. Den värmer tilluften.


En stolt ägare av en fristående solpanel som är monterad på taket.

Mer läsning om solfångare finns på Lesol samt Svenska solgruppens hemsidor.

Top