Visningspannrum

Här är ett bildgalleri på ett visningspannrum Olof Arvids har gjort. Kombinationen är värmepump/ved/pellets/sol. Allt går på automatik, det billigaste alternativet går i första hand. Värmepumpen spetsas med pellets vid behov. Värmepumpen ställs om automatiskt vid drift av sol eller ved. Värmepumpen går aldrig in i ackumulatortanken. När pelletsen är aktiv shuntas två tredjedelar av ackumulatortanken bort automatiskt. Shunten som fördelar värme till huset är en så kallad bivalent shunt, som tar värmen längre ner i tanken och sedan högre upp om behov finns.

Ring för bokning av visning!
Olof Arvids 070-398 69 97

Top