Vanliga frågor och svar

Hur djupt ska man borra?
Det finns lite olika faktorer som spelar in, bl.a. husets storlek, om man har radiatorer eller golvvärme och vilken effekt som finns i berget (lambdavärdet).

Vilken storlek på värmepump ska man ha?
Den bör täcka 95-100 % av husets energibehov så att man slipper eltillskott i största möjliga mån.

Vad skiljer värmepumpar åt?
Det är varmvattenteknik samt kompressorer och reglerteknik som varierar mellan pumparna. Att pumpen har bra servicenät är något man bör tänka på vid val av pump.

Kan man sätta in värmepump i alla typer av hus?
I stort sett kan man det, men man får vara försiktig när det är självdrag som ventilation i huset samt hetvattensystem, då man bör byta radiatorer. Bästa komplementet i denna typer av hus är en eldstad för att förbättra inomhusklimatet, vi rekomenderar även en fläktkonvektor i källare för bättre luftomsättning.

Hur fungerar rot-avdraget?
Man får räkna 30 % på totala kostnaden som arbete varav hälften är rot = statligt bidrag.

Exempel: 150 000 :- x 0,3 = 45 000 :-
45 000 :- / 2 = 22 500 :- = bidraget
Pris som kund betalar blir då 127 500:- (150 000:- – 22 500:-)

För mer information om rot-avdrag, besök Skatteverkets hemsida.

Vad kostar det att borra?
Foderrörsborrning ned till berg ca 600:- + moms. Borrning i berg 210:- + moms. Miljökontainer tillkommer med 1500:- + moms.

Top