Pool

Vi har med hjälp av en värmepump värmt upp en pool. Här nedan finns ett bildgalleri som visar hur vi har lyckats med detta.

Vi har grävt ner en matning från pannrummet till filterhuset, samt isolerat poolen och bytt poolduk. I efterhand har även kunden installerat ett pooltak för att behålla värmen i poolen. På bilderna kan du se poolväxlare samt filterhus, matning mm.

Top