Signalkabel

Kabel för larm i pumpstation i avloppsanläggning.

Top