Montering

Kulverten tätas genom vägg samt elrör upp till hus.

Top