Svetsning

Svetsning av lättmetallbalk för skruvning av trägolv.

Top