Färdigarmerad platta

Här ser du en färdig platta före gjutning, med golvvärme, lättmetallbalkar, vatten, kulvert, mm.

Top