Teknikrum

Här ser man egen shuntgrupp för radiatorer under golv, samt golvvärmefördelare, vattenfördelning mm.

Top