Entré närbild

Glesspaljen är vinklad 15 grader nedåt.

Top