Fasad

Fasad mot fin utsikt. På taket finns begagnat lertegel från Valter Ernstssons hem i Backgårdarna.

Top