Grävning

Grävschakt för värmematning från värmepumpen på andra sidan huset.

Top