Isolering av pool

Här ser vi fastsättning av isolering på vägg.

Top