Pool

Här ser man hur trallen har mörknat efter några år, när man använder riktig kinesolja.

Top