Sand i markbädd

Under duken i bakkant ses pumpstationen för efterpolering.

Top