Provtryckning

Slinga monterad och igångkörd, täthetskontroll före flytspackling och plattsättning.

Top