Lödning

Lödning av radiatorsystem under golv.

Top