Matsal

En radiator monterad bredvid altandörren.

Top