Pannrum

Matning från värmepumpen ut till radiatornätet, samt expansionskärlet bredvid.

Top