Förråd

Även i ett förrådsutrymme finns en radiator monterad.

Top