Rör

De främsta ”rören” är tre olika borrhammare. Ovanpå denna fäster man borrören som syns bakom. Borrhammaren används för att borra i berget, medan borrören används för att transportera luft. Rören matas inuti foderrören och tas sedan bort när man borrat klart.

Top