Container

När man borrar måste jord och dylikt ta vägen någonstans. Det tar sig upp mellan ”borrören” och foderrören och sedan genom en slang och ner i kaxcontainern.

Top