Kompressor

För att jorden ska kunna komma upp används denna. Den blåser ner luft i borrhålet så att jorden kommer upp. Den blåser med ca 30-36 bar.

Top