Pannrum

Värmepumpen står i det här fallet i ett förråd.

Top