Byte av rör

När man ska ha ett till foderrör lägger man borröret inuti, innan man lyfter upp det för svetsning.

Top