Borrning av berg

Sedan körs gummiringarna ner, och man är redo att borra i berget.

Top