Automatavluftning

Längst upp på det högra röret ses en riktig automatavfuktare på tilloppet.

Top