Värmepump

Montering ovan värmepump med blandningsventil, används endast på Thermias Optimum G2, då varmvattnet laddas med hetgas.

Top