Genomföring yttervägg

Genomföring av brinerör genom källaryttervägg. Koppling på utsidan för snyggare isolering på insidan. 50 mm HT-rör med isolerade kopparrör.

Top