Genomföring från borrhål

Genomföring av brinerör i timmervägg ovan platta.

Top