Värmepump/ved

Flyttning av acktanken så att värmepumpen ska få plats mot yttervägg.

Top