Termostat

Länst ner till vänster på bilden ser du termostaten som bestämmer vilken värmekälla som ska vara aktriv.

Top