Matning värmepump/ved

Samma som föregående bild, men på längre avstånd.

Top