Värmepump

Värmepumpen med brinerör på vänster sida, färdigmonterat, komplett med brinekärl. Två stycken acktankar till höger som laddas av vedpanna.

Top