Separat varmvattenberedare

På grund av låg takhöjd är här installerat en separat varmvattenberedare (vänster) bredvid värmepumpen.

Top