Plöjning

Här syns slangen från ytjordslingan samt de två slangarna som går in till värmepumpen.

Top