Plöjning

När man gräver skåran använder man denna.

Top