Plöjning

Då kommunalt vatten finns här grävs en grop där slangen läggs ner. Anledningen till detta är att det ska isoleras runt slangen så tjälen inte ska frysa det kommunala vattnet.

Top