Kulvert

Svarta grova röret är kulvert till huset.

Top