Laddutrustning för vedpanna

Denna förhindrar korrosion av pannan samt ser till att det blir rätt skiktning i akttankarna.

Top